Zamieszczamy list otwarty dr Dominika Abłamowicza, napisany w reakcji na wypowiedz członka zarządu województwa śląskiego Henryka Mercika, udzieloną dla Radia Katowice.

Szanowni Państwo,

Wypowiedzi p. H. Mercika w audycji mijały się wielokrotnie z faktami historycznymi i stanem rzeczywistym, poczynając od tego, że nigdy żaden z muzealników nie występował z argumentacją dot. łączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

W kilku punktach opisuję faktyczny stan spraw, historii (nie jest ów spis kompletny):

1945-1950 – obecne Muzeum Górnośląskie w Bytomiu nosiło nazwę: Muzeum Śląskie

pocz. lat 80 XX w. – przygotowania do restytucji Muzeum Śląskiego w Katowicach (1984); plany działalności i schematy organizacyjne przygotowywane przez zespół z MGB

kwiecień 2012 roku: Pan dr J. Gorzelik (członek Zarządu Województwa Śląskiego) przekazał mediom informację o zamiarze przekształcenia MGB w oddział MŚK (bez jakichkolwiek konsultacji z zespołami placówek):

UM K-ce zleca analizę Pani prof. dr hab. Dorocie Foldze-Januszewskiej: Opinia o zasadności połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w celu stworzenia instytucji muzealnej pn. „Muzeum Śląskie” (30 września 2011), ss. 27 maszynopisu; opinia zamierzenia pozytywna;

UM K-ce zleca analizę Pani dr hab. Irmie Kozinie: Sporządzenie opinii na temat zasadności połączenia Muzeum Śląskiego w Katowicach z Muzeum Górnośląskim w Bytomiu w celu stworzenia instytucji muzealnej pn. „Muzeum Śląskie” ze specjalistycznymi oddziałami (Katowice, 31 sierpnia 2011 r.), ss. 18 maszynopisu’ opinia zamierzenia pozytywna

MGB zleca (na polecenie Rady Muzealnej) analizę Panu prof. dr hab. Janowi Drabinie: Opinia o ewentualnej celowości połączenia Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu z Muzeum Śląskim w Katowicach, Kraków - 22 marca 2012 r., ss. 8; opinia zamierzenia negatywna;

ostatecznie UM odstępuje od realizacji zamierzenia;

25 luty 2014 - posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego; w programie punkt nr 26, związany z zamiarem podjęcia uchwały o wszczęciu procedury łączącej się z likwidacją MGB; odstąpiono od dyskusji....

itd., itd. Przy czym Rada Muzealna przy MSK podjęła uchwałę akceptującą łączenie, a Rada Muzealna MGB - oponującą przeciwko łączeniu (nie widząc w tym żadnego celu).

Proponuję o zajrzenie na strony MGB (pod rokiem 2012 winne znajdować się me oświadczenie - po publicznej wypowiedzi Pana dr. J. Gorzelika): ponadto:

http://www.muzeum.bytom.pl/archiwum-aktualnoci/1134-oswiadczenie-dr-dominika-ablamowicza-dyrektora-muzeum-gornoslaskiego i związane ze 100-leciem istnienia Muzeum Górnośląskiego w BYtomiu (obchody w 2011 r.):

http://www.muzeum.bytom.pl/archiwum-aktualnoci/734-odznaczenia-dla-pracownikow-mgbhttp://www.muzeum.bytom.pl/archiwum-aktualnoci/793-zlota-odznaka-honorowa-za-zaslugi-dla-wojewodztwa-slaskiego-

Od kilku lat w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu są zgromadzone obiekty muzealne (wyniku współpracy muzealników z Katowic i Bytomia) - zwłaszcza historia, etnografia, które mialy byc przewiezione do Katowic; w k. lat 80-tych minionego stulecia w całości Bytom przekazał do Katowic przedwojenne zbiory sztuki MSK, dotąd tu przechowywane, stanowiące własność przedwojennego Muzeum Śląskiego. Zwrócono do Katowic do 2010 r. ok. 4-5 tys. książęk/czasopism przedwojennego Muzeum Śląskiego (w tym przedwojennego Działu Przyrody, który dzisiaj nie istnieje w Katowic; wedle pogłosek - mają one wrócić do Bytomia, gdyż tu istnieje Dział Przyrody).

Po mym zwolnieniu z funkcji dyrektora Muzeum Ślaskiego w Katowicach i Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu nikt nie interesował się zabytkami, które z Bytomia (a są skomasowe) miały być zwiezione do Katowic, zamykając niejako kwestię zwrotu zabytków do muzeów-właścicieli.

Z ukłonami dr Dominik Abłamowicz (były dyrektor Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Muzeum Ślaskiego w Katowicach)