Zgodnie z nowelizacją, posiadacze Karty Polaka chcący na stałe osiedlić się w Polsce, będą mogli występować do wojewodów o świadczenia pieniężne, mające ułatwić im adaptację w kraju. – Chcemy uszczelnienia systemu potwierdzającego czy osoba otrzymująca świadczenie faktycznie przebywa na terytorium Polski - mówi Kresom.pl poseł Wojciech Bakun (Kukiz’15).

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Karcie Polaka. Zakłada ona m.in., że to wojewodowie, a nie starostowie będą decydować o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka. Za projektem zagłosowało 436 posłów. Świadczenie to ma w założeniu zostać przeznaczone przez beneficjentów np. na wynajęcie mieszkania w Polsce czy przystosowanie do zawodu, ułatwiając adaptację w kraju.

Według Michała Dworczyka z PiS, szefa sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą, przekazanie tego uprawnienia wojewodom wynika z tego, że to właśnie wojewodowie podejmują decyzję o udzieleniu zgody na pobyt stały. Jego zdaniem nowelizacja spowoduje usprawnienie procesu przyznawania środków.

Wcześniej, podczas wtorkowej debaty, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali swoje poparcie dla projektu nowelizacji. Przedstawiciele PO zaznaczali przy tym, że zaproponowane kwoty są jednak zbyt niskie.

W rozmowie z Kresami.pl poseł Kukiz’15 Wojciech Bakun, członek sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą powiedział, że rozwiązania te z punktu widzenia dostępności powinny teoretycznie być korzystne. Pozytywnie oceniały je również samorządy. Zwraca jednak uwagę, że powinno się wzmocnić kontrolę nad wydawaniem świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka, które wystąpią o pobyt stały w Polsce.

Chodzi nam o uszczelnienie systemu, który będzie potwierdzał, czy osoba otrzymująca świadczenie pieniężne faktycznie przebywa na terytorium Polski, czy może wyjechała za granicę – mówi Kresom.pl poseł Bakun. - Jesteśmy za tym, żeby nad tym rozwiązaniem pracować. Wcześniej zgłaszaliśmy to kilkukrotnie, ale tempo prac nie pozwoliło na wprowadzenie poprawek w tej chwili. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z odpowiedniego ministerstwa.

Poseł Kukiz’15 podkreśla, że jest to bardzo istotna kwestia. – To wsparcie pieniężne dla osób chcących osiedlić się w Polsce będzie regularnie wypłacane na konto. Niestety, ale rodzi to takie niebezpieczeństwo, że ktoś wystąpi o takie świadczenie, a następnie wyjedzie z Polski i będzie mieszkać np. na Ukrainie czy na Białorusi – tłumaczy Bakun.

Klub Kukiz’15 proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązanie:

Chcemy wprowadzić system monitorujący czas przebywania w Polsce osób, które otrzymują takie świadczenie, żeby uszczelnić system. Nie może być tak, jak powiedział to przewodniczący komisji, poseł Dworczyk, że po roku zweryfikujemy, w ilu przypadkach doszło do takich wypaczeń. To już będzie płacz nad rozlanym mlekiem. System musi być najszczelniejszy, najbardziej, jak to tylko możliwe. Jeżeli już na tym poziomie dostrzegamy lukę, to możemy być pewni, że zostanie ona wykorzystana. I jakiś odsetek ludzi weźmie te pieniądze i zajmie miejsce osób, które realnie chciałyby skorzystać z tej pomocy i osiedlić się w Polsce, ponieważ są Polakami, a nie osobami, które chcą tylko naciągnąć budżet.