Z ostatniej chwili : Radni miasta Skoczowa przy jednym głosie przeciw i jednym wstrzymującym przyjęli oświadczenie o negatywnym stanowisku w sprawie upamiętnienia tablicą pamiątkową Herberta Czai. A zatem rozsądek zwyciężył po raz kolejny.

Z propozycją uhonorowania Herberta Czai na budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie wystąpiło Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców w Raciborzu. Marszałek województwa śląskiego reprezentujący organ właścicielski odmówił wyrażenia zgody na umieszczenie tablicy. Swój sprzeciw wyrazili również radni powiatu cieszyńskiego stosowną uchwałą.

Przypomnijmy,iż Herbert Czaja urodził się 5 maja 1914 roku w Cieszynie,w czasie II wojny światowej był członkiem nazistowskiej organizacji „Wspólnota Niemiecka. Od 26 października 1939 r.był starszym asystentem przy katedrze filologii germańskiej UJ. "Objęcie tej funkcji umożliwia mu działanie na rzecz zlikwidowania uczelni. Dwa tygodnie po objęciu przez Czaję tej funkcji władze hitlerowskie dokonały zbrodniczego i bezprzykładnego w dziejach nauki światowej podstępnego uwięzienia 183 naukowców uczelni Krakowa" czytamy w publikacjach Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu.

Po wojnie działał na terenie Republiki Federalnej Niemiec w Związku Wypędzonych, gdzie jako jego przewodniczący w latach 1970 – 1974 sprzeciwiał się uznawaniu przez rząd Republiki Federalnej Niemiec powojennej granicy z Polską. Działał również w Ziomkostwie Górnoślązaków. W latach 90 – tych, oficjalnie głosił iż „traktat graniczny z Polską nie jest ostateczny”, publicznie proponował utworzenie z zachodnich terenów Polski „autonomicznego obszaru pod kontrolą instytucji europejskich”. W swojej wydanej w latach 90 – tych książce „Unterwegs zum kleinsten Deutschland?” ( „W drodze do małych Niemiec”) będącej kwintesencją jego poglądów politycznych, wyraził stanowisko, iż z prawnego punktu widzenia historyczne „wschodnie prowincje Niemiec” mogłyby ponownie zostać połączone z państwem niemieckim” oraz że „w przeszłości miliony Polaków żyły w niemieckim państwie i może tak stać się znowu, jeżeli te ziemie zjednoczą się z Niemcami”.

Zespół SlaskiPolska.pl