Komisja Europejska zakwestionowała wprowadzony w Polsce podatek od sprzedaży detalicznej. Bruksela rozpoczęła postępowanie w tej sprawie, bo podejrzewa, że przepisy naruszają unijne prawo o pomocy publicznej. O ogłoszeniu tej decyzji zdecydował przewodniczący Komisji Europejskiej.

Komisja uważa, że zróżnicowanie stawek podatkowych i progów powoduje nierówne traktowanie firm różniących się wielkością, daje przewagę tym mniejszym i zakłóca konkurencję na rynku co jest niezgodne z unijnymi zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy publicznej.

Przypomnijmy, że ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej weszła w życie 1 września. Wprowadza ona dwie stawki podatku od handlu: 0,8 proc. od przychodu między 17 mln zł a 170 mln zł miesięcznie i 1,4 proc. od przychodu powyżej 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku w skali roku będzie więc wynosić 204 mln zł.

Komisja zastrzegła, że takie są jej podejrzenia i nie przesądza ostatecznie czy tak rzeczywiście jest, odpowiedź ma dać ogłoszone dziś postępowanie podczas którego Bruksela będzie kontaktować się z Warszawą. Postępowanie jest z klauzulą natychmiastowego zawieszenia przepisów do czasu zakończenia dochodzenia.

Podobnie Bruksela zareagowała na wprowadzenie podatku handlowego na Węgrzech i ten przykład przywołany jest także w komunikacie prasowym. Komisja napisała w nim, że nie kwestionuje prawa Polski do decydowania o systemie podatkowym. Dodała, że wszystko powinno odbyć się zgodnie z unijnymi zasadami, by żadna grupa firm nie była faworyzowana.

/TVP Info/